Itä-Uudenmaan Rakentajan ABC 2020-21 on julkaistu!

Uusi Itä-Uudenmaan Rakentajan ABC on nyt jaossa!   Hae omasi jakelupisteistä, julkaisut löytyvät Rakentajan ABC -telineistä! Tutustu myös verkkolehteen täällä webissä. Löydät lähimmän jakelupisteesi verkkolehden Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet ja palvelut -osiosta.… Itä-Uudenmaan Rakentajan ABC 2020-21 on julkaistu!

Asetus rakennusten paloturvallisuudesta lausunnolle

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla säädetään rakennusten rakenteellisesta paloturvallisuudesta. Asetus korvaa nykyisen Rakentamismääräyskokoelman osan E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet.

Asetusluonnoksessa on laajennettu P2-paloluokan yli 2-kerroksisten rakennusten, käytännössä puukerrostalojen, käyttötarkoituksia ja teknisiä vaatimuksia luokkiin ja lukuarvoihin perustuvassa suunnittelussa.

Ehdotus mahdollistaisi sen, että puukerrostaloja voitaisiin käyttää myös majoitusrakennuksina ja hoitolaitoksina, ja lisäksi puukerrostaloihin voisi sijoittaa pienehköjä kokoontumis- ja liiketiloja. Rakennusten korkeus voisi olla enintään 28 metriä.

P2-paloluokan yli 2-kerroksisten rakennusten sisä- ja ulkopintojen suojaverhouksia ehdotetaan kevennettäväksi tietyin ehdoin. Tämä mahdollistaa muun muassa, että puurakenteita voidaan jättää näkyviin puukerrostalojen sisäpinnoissa.

Yli 28 mutta enintään 56 metriä korkeat P1-paloluokan asuinrakennukset olisi ehdotuksen mukaan mahdollista toteuttaa yhdellä uloskäytäväportaalla, jos rakennus varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla. Yli 56 metriä korkeissa rakennuksissa edellytettäisiin aina automaattista sammutuslaitteistoa.

Asetusluonnoksen lausuntoaika päättyy 10.2.2017 Linkki lausuntopyyntöön

Lähde: Talotekniikka-lehti


Jaa
Twiittaa
Jaa