[recent_posts num=”1″ meta=”true” thumb=”false” thumb_size=”small-post-thumbnail” category=”juuri-nyt” excerpt_count=”0″]

Asuntoja pienituloisille? Selvitys ARA-vuokra-asukkaiden tulojen tarkistusten vaikutuksista pääkaupunkiseudulla

Vuoden 2017 alusta pääkaupunkiseudun asukasvalintapäätösten yhteydessä on Sipilän hallitusohjelman mukaisesti huomioitu tulorajat ja suunnitelmana on, että jatkossa tulot myös tarkistetaan määräajoin. Tavoitteena on ARA-vuokra-asuntojen parempi kohdentaminen pienituloisille. Tämän selvityksen tarkoituksena oli tuottaa materiaalia arviointiin siitä, tulisiko asukkaan tulo- ja varallisuustaso tarkistaa määräajoin ja irtisanoa vuokrasopimus tulorajan ylittyessä vai tulisiko vuokrasopimukset solmia määräaikaisina. Selvitys perustuu aineistoanalyyseihin, haastatteluihin ja asukkaille tehtyyn kyselyyn. Lisäksi kartoitettiin kansainvälisiä kokemuksia asukkaiden tulojen seurannasta. Selvityksen perusteella tarkistusten hyödyt ja haitat jäävät vähäisiksi. Vapautuvien soveltuvien asuntojen määrä ei riitä aiheuttamaan merkittäviä kannustinhyötyjä paremman kohtaannon kautta ja tarkistukset synnyttävät uusia kannustinloukkuja. Toisaalta vaihtuvuus jäänee sen verran vähäiseksi, ettei suoria segregaatiovaikutuksiakaan synny. Tarkistusten kustannukset tulevat omakustannusperiaatteen mukaisesti siirtymään vuokriin koskien siten myös nykyisiä asukkaita. Vaikutus yksittäistä asukasta kohden jäänee kuitenkin vähäiseksi asuntojen suuresta määrästä johtuen. Viimekädessä tulojen tarkistuksissa vastakkain ovat tukijärjestelmän oikeudenmukaisuus ja ARA-järjestelmän negatiiviset imagovaikutukset

Lähde: www.valtioneuvosto.fiJätä Vastaus