[recent_posts num=”1″ meta=”true” thumb=”false” thumb_size=”small-post-thumbnail” category=”juuri-nyt” excerpt_count=”0″]

Asuntomessut 2025 Ouluun

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallitus päätti kokouksessaan 10.10.2018 myöntää vuoden 2025 Asuntomessut Oulun kaupungille. Oulu on järjestänyt messut tätä ennen kaksi kertaa: vuonna 1976 Niittyarossa ja vuonna 2005 Toppilansaaressa. Vuoden 2025 asuntomessut sijoittuvat Hartaanselänrannan alueelle, joka sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä Oulun keskustasta. Hartaanselänrannan alue ulottuu Merijalinrannasta Hietasaaressa sijaitsevaan seurakuntien leirikeskukseen saakka, Toppilan salmen suun molemmin puolin. Alue on kooltaan noin 25 hehtaaria.

Toppilasalmen pohjoisrannalla sijaitsee tällä hetkellä Oulun Teknisen liikelaitoksen varikko, jonka toiminnot ovat siirtymässä pois alueelta. Kaupunginvarikon läheisyydessä sijaitsee myös kaksi vanhaa huvilaa sekä alun perin varikon ruokalaksi rakennettu, nykyään päiväkotina toimiva rakennus. Hietasaaren puoleinen alue on enimmäkseen rakentamatonta ja siellä sijaitsee yksi huvila sekä Vauhtipuisto. Olemassa olevan rakennuskannan käyttökelpoisuus ja -mahdollisuudet selvitetään alueen suunnittelun myötä.

Hartaanselänrannan alueesta järjestetään vuonna 2019 arkkitehtuurikilpailu. Kilpailun tavoitteena on laatia alueesta kokonaisvaltainen suunnitelma, joka antaa pohjan asemakaavan ja ympäristösuunnitelmien laatimiselle. Suunnittelun lähtökohtana tulee olemaan alueen mahdollisuuksien hyödyntäminen, mm. sijainti veden äärellä ja näkymät kohti kaupunkikeskustaa tullaan ottamaan suunnittelussa huomioon. Tavoitteena on luoda alueesta omaleimainen, moderni ja kestävän kehityksen mukainen uusi asuntoalue, joka tarjoaa terveellisen ja virikkeitä tarjoavan, monipuolisen ympäristön ja sitä kautta edistää hyvää elämänlaatua. Alueen suunnittelun myötä päätetään, mikä osa Hartaanselänrannan alueesta tullaan rakentamaan vuoden 2025 asuntomessualueeksi.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asemakaava-arkkitehti Ritva Kuusisto p. 040 657 5776

Lähde: Oulun kaupunkiJätä Vastaus