[recent_posts num=”1″ meta=”true” thumb=”false” thumb_size=”small-post-thumbnail” category=”juuri-nyt” excerpt_count=”0″]

Avaimia sujuvaan omakotirakentamiseen

Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja ovat omakotirakentajan lähimmät henkilöt omakotirakentajalle asetettujen velvollisuuksien täyttämisen ja sujuvan ja laadukkaan rakennushankkeen varmistamisessa. Suunnittelijoiden ja työnjohtajien valintaan kannattaa perehtyä hyvin. Ehdokkailta on hyvä pyytää myös referenssejä ja haastatella aiempien kohteiden rakennuttajia ehdokkaiden asenteesta ja otteesta sekä työn laadusta ja yhteistyön sujuvuudesta.

Ammattitaitoinen suunnittelu

Omakotihankkeen suunnittelu alkaa ammattitaitoisen ja kokeneen pääsuunnittelijan palkkaamisella. Pääsuunnittelija on hyvä kiinnittää hankkeeseen mahdollisuuksien mukaan jo tonttia hankittaessa. Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Pääsuunnittelijan on huolehdittava mm. siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon huolehtimisvelvollisuutensa kannalta merkityksellisistä suunnittelua koskevista seikoista. Pääsuunnittelija onkin omakotirakentajan tärkein kumppani rakennuksen suunnitteluvaiheen ohjauksessa. Pääsuunnittelijan lisäksi omakotitalohankkeeseen on yleensä nimettävä mm. rakennussuunnittelija, pohjarakennesuunnittelija, rakennesuunnittelija ja lvi-suunnittelija. Heidätkin kannattaa hankkia jo luvanhakuvaiheessa parhaiden suunnitteluratkaisujen varmistamiseksi. Ammattitaitoinen pääsuunnittelija avittaa suunnitteluprosessin ja lupakäsittelyn sujuvuutta. 

Osaava työnjohto

Omakotitalon rakennustyötä johtaa vastaava työnjohtaja. Vastaava työnjohtaja on hyvä kiinnittää rakennushankkeeseen mahdollisuuksien mukaan jo luvanhakuvaiheessa toteutuksen sudenkuoppien välttämiseksi. Vastaavan työnjohtajan on mm. vastattava rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehdittava, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. Vastaava työnjohtaja johtaa rakennustyötä ja siten myös rakennustyön tarkastamista. Vastaavan työnjohtajan lisäksi omakotihankkeeseen on yleensä nimettävä ainakin kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen työnjohtaja sekä ilmanvaihtolaitteistojen työnjohtaja. Osaava vastaava työnjohtaja on avainasemassa toteutuksen hyvän lopputuloksen varmistamisessa.

Rakennusvalvonta omakotirakentajan huolehtimisvelvollisuuden täyttämisen tukena

Espoon rakennusvalvonnan tavoitteena on tukea omakotirakentajaa hankkeen alkumetreistä lähtien hänelle laissa ja määräyksissä annettujen velvoitteiden täyttämisessä sekä hyvän ja kestävän lopputuloksen saavuttamisessa. Rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä pääsuunnittelijan valinnan jälkeen suunnittelun alkuhetkillä ja varata aika ensimmäiseen ennakkoneuvotteluun. Ensimmäisessä ennakkoneuvottelussa varmistetaan mm. suunnittelun lähtökohdat ja asemakaavan, tontin ja ympäristön aiheuttamat reunaehdot.  Rakennusvalvonta valvoo rakennustoimintaa yleisen edun kannalta ja huolehtii osaltaan, että rakentamista koskevia säännöksiä noudatetaan. 

Kestävää yhdessä!

 

Pasi Timo
Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja
Espoon kaupunki