[recent_posts num=”1″ meta=”true” thumb=”false” thumb_size=”small-post-thumbnail” category=”juuri-nyt” excerpt_count=”0″]

Jätevesijärjestelmien saneeraus käy kuumana, nyt kannattaa luottaa ammattilaiseen

Valtioneuvoston asetuksen 157/2017 asettama takaraja jätevesijärjestelmien saneeraukselle tuli vastaan 31.10.2019. Vuosi 2019 olikin jäte-vesiasetuksien historian vilkkain kun järjestelmiä uusittiin tuhansittain ympäri Suomea. Kovasta loppukiristä huolimatta tilanne vesistöjen rannoilla ja pohjavesialueilla sijaitsevilla vakituisilla ja vapaa-ajan asun-noilla on se, että yhä noin 100 000 kiinteistöllä remontit odottavat vielä tekijäänsä. 

Niin kuin muutkin vaativat rakennushankkeet, on paras tapa aloittaa työt kutsumalla suunnittelija paikalle ja alkaa hahmotella mahdollisia vaihtoehtoja jäteveden käsittelyyn.

– Ammattitaitoinen suunnittelija kertoo eri vaihtoehdoista ja käy läpi miten eri menetelmät eroavat toisistaan investointi- ja huoltokustannusten, asennettavuuden ja ylläpidon kannalta, kertoo toimitusjohtaja Heikki Pietilä haja-asutusalueiden vesihuoltoon erikoistuneesta Insi-nööritoimisto Heikki Pietilä Oy:stä.

Varsinkin uuden järjestelmän mitoituksessa suunnittelija pystyy näyt-tämään ammattitaitonsa ja säästämään asiakkailleen pitkän pennin, Pietilä vinkkaa:

– Viimeisin (2017) jätevesiasetus antaa suunnittelijalle hieman va-paammat kädet jätevesijärjestelmien mitoituksen suhteen, eli nykyään voidaan mitoittaa uudet järjestelmät todellisen tilanteen mukaan eikä enää käytetä huoneistoalaan pohjautuvaa mitoitusvaatimusta. Tämä oli mielestäni erittäin tervetullut muutos vanhaan lainsäädäntöön ja näkyy suoraan kiinteistön omistajan kukkarossa. Ylimitoitetut järjes-telmät eivät palvele kenenkään etua.

Kun uusi jätevesien käsittelymenetelmä on saatu päätettyä, laatii suunnittelija piirustukset ja muut dokumentit rakennusvalvontaan ja täyttää toimenpidelupahakemuksen. Luvan myöntämistä odotellessa on hyvää aikaa pyytää tarjouksia laitteistosta ja asennuksesta.

– Annan myös itse mielelläni urakkatarjouksen suunnitellusta laitteis-tosta sekä asennus- ja valvontatyöstä. Usein voidaan päätyä myös rat-kaisuun, jossa jätevesisuunnittelija toimii työmaan valvojana ja itse työn suorittaa joku muu yritys, Pietilä kertaa vaihtoehtoja.

 

Mitkä ovatkaan siis toimivan jätevesijärjestelmän hankkimisen edut?

1. Oman rannan, oman talousvesikaivon ja koko pihapiirin pysyminen puhtaana ja terveellisenä.

2. Kiinteistön arvonnousu.

3. Toimiva järjestelmä on huoleton käyttää.

4. Puhdas tulevaisuus jälkipolville

 

Vaalitaan siis kansallisomaisuuttamme ja pidetään Suomen vesistöt ja pohjavedet puhtaina myös tulevaisuudessa.

 

Teksti:

Heikki Pietilä | Toimitusjohtaja

Insinööritoimisto Heikki Pietilä Oy

heikki.pietila@hys.fi | 050 913 2771

 

Kuva:

Markku Pitkänen / Yle