Itä-Uudenmaan Rakentajan ABC 2020-21 on julkaistu!

Uusi Itä-Uudenmaan Rakentajan ABC on nyt jaossa!   Hae omasi jakelupisteistä, julkaisut löytyvät Rakentajan ABC -telineistä! Tutustu myös verkkolehteen täällä webissä. Löydät lähimmän jakelupisteesi verkkolehden Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet ja palvelut -osiosta.… Itä-Uudenmaan Rakentajan ABC 2020-21 on julkaistu!

Joensuuhun rakennetaan energiatehokkuudeltaan ainutlaatuinen puukerrostalo

Joensuun Penttilään nousevan 6-kerroksisen talon energialuokaksi on tulossa B ja E-luvuksi 99. 

Puukerrostalon rakennuttaja on Asunto-osakeyhtiö Joensuun Pihapetäjä, joka on Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön omistama tytäryhtiö. Joensuun Pihapetäjän pääsuunnittelija on arkkitehti Anssi Lassila. Talon rakennusjärjestelmä on tilaelementti, jonka kantavana runkona toimii massiivipuinen CLT-rakennuslevy.

Talon rakentamiskustannukset ovat noin kuusi miljoonaa euroa ja varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät kesäkuussa. Tavoitteena on, että talo valmistuu kevättalvella 2017.

Puu tekee paluun kaupunkien rakentamiskulttuuriin. Säätiön rooliin puurakentamisen kulttuurin edistäminen sopii erityisen hyvin. Kerrostalon rakentaminen on iso ponnistus. Se on meille paljolti samaa kuin investointi teollisuudelle – askel uudistumiseen, rohkea sijoitus tulevaisuuteen”, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön KKES:n hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala toteaa.

Vuokrattavia asuntoja kerrostaloon tulee kaikkiaan 40.  Puukerrostalon energiatehokkuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Rakentaminen maksaa noin kuusi miljoonaa euroa.

Kerrostalon suunnittelussa on tehty poikkeuksellisen tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa – niin rakentamiseen liittyvien tahojen kuin myös viranomaisten kanssa. Huolellinen suunnittelu ja toimijoiden yhteistyö konkretisoituu kustannustehokkuutena ja turvallisuutena.

”Puukerrostalon suunnittelu eroaa olennaisesti betonikerrostalon suunnittelusta. Onnistuminen vaatii rakentamisen prosessien ja puuraaka-aineen laajaa tuntemusta sekä saumatonta yhteistyötä eri toimittajien kanssa” ,kertoo Joensuun Pihapetäjän rakennuttajainsinööri Petteri Elonen. 

Pihapetäjän ainutlaatuisuutta lisää myös rakennuksen energiatehokkuus. Kerrostalon energialuokaksi on tulossa B ja energialuvuksi 99. Tavanomainen kerrostalon energialuokka on C ja energialuku 130. Pihapetäjään tulee muun muassa jäteveden lämmön talteenottojärjestelmä. Lisäksi rakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneelit.

”Aurinkopaneelien tuottama energia käytetään reaaliaikaisesti kiinteistösähkössä valaistukseen ja ilmanvaihtoon. Aurinkopaneelien kustannus on 25 000 euroa, investoinnin takaisinmaksuaika on noin 10 vuotta. Energiatehokkuutta lisäävät myös U-arvoltaan paremmat ikkunat sekä tehokas ilmanvaihdon lämmöntalteenotto”, Elonen kertoo.

Säätiössä ajatusta innovatiivisesta vuokratalosta ryhdyttiin kehittelemään jo vuoden 2014 alussa. Varsin nopeasti mielenkiinto kohdistui puurakentamiseen.

Säätiön tavoitteena on edistää puurakentamista ja mahdollistaa puurakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvän tietotaidon mahdollisimman avoin jakaminen. Tätä tavoitetta varten säätiö kokosi Energiatehokas puukerrostalo -kehityshankkeen viime vuoden marraskuussa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 366 000 euroa, josta Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-tuki on noin 256 000 euroa.

”Kehityshankkeessa yhteistyökumppaneitamme ovat Karelia-ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen yliopisto. Tavoitteena on lisätä tietoa puukerrostalorakentamisesta ja mahdollistaa ainutlaatuinen puurakentamisen oppimis- ja tutkimusympäristö Euroopan metsäpääkaupunkiin”, Virtaala taustoittaa.

Hankkeen www-sivut julkaistu

Energiatehokas puukerrostalo -kehityshankkeelle on luotu omat www-sivut, osoite on www.joensuunpihapetaja.fi. Sivustolla on taustatietoa puurakentamisesta yleensä sekä tarkempaa tietoa Joensuun Pihapetäjästä. Sivuston ajankohtaisosiossa rakentamisen etenemistä seurataan koko hankkeen ajan. Tavoitteena on jatkossa kertoa tarkemmin myös siitä, mitä mittaus- ja tutkimustoimenpiteitä Itä-Suomen yliopisto ja Karelia-ammattikorkeakoulu hankkeessa tekevät.

Lähde: Talotekniikka-lehti


Jaa
Twiittaa
Jaa