[recent_posts num=”1″ meta=”true” thumb=”false” thumb_size=”small-post-thumbnail” category=”juuri-nyt” excerpt_count=”0″]

Jokaisen panos on tärkeä

Toteutamme toimialueellamme CIRCWASTE-hanketta, jonka tarkoituksena on rakennusjätteiden lajittelun kehittäminen. Taustalla on EU:n jätedirektiivi, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä jäsenmaiden olisi hyödynnettävä 70 prosenttia rakennusjätteistä materiaalina. 

Rakennusjätteiden polttaminen ei ole materiaalina hyödyntämistä. Tavoitteeseen pääsemiseksi jätteitä tulisi käyttää nykyistä tehokkaammin esimerkiksi uusien tuotteiden valmistuksessa. Haastetta asiassa riittää, sillä arvio Suomen nykyisestä rakennusjätteiden materiaalihyödyntämisasteesta on 30–60 %:n välillä.

 

Kannattaa lajitella jo työmaalla

Rakennusjätteiden hyödyntäminen on mahdollista vain, jos jätteet on lajiteltu jätelajeittain. Lajittelu on järkevää tehdä jo jätteen syntypaikalla eli työmaalla. Työmaalla lajiteltaessa lajittelu on tarkkaa, edullista, ympäristöystävällistä ja nopeaa.

 Jos lajittelua ei tehdä työmaalla, se on tehtävä koneellisesti jälkikäteen, mikä on hidasta, kallista ja epätarkkaa. Jälkikäteinen lajittelu on monesti aivan turhaa työtä. 

Pyrimme kannustamaan hinnoillamme lajitteluun ja siksi sekalainen rakennusjäte on rakentajalle kalliimpaa. Pyrimme vaikuttamaan hinnoittelulla siihen, että sekalaista rakennusjätettä syntyisi mahdollisimman vähän.

 

Kaatopaikan sijasta kiertoon

Jokaisen rakentajan on hyvä tietää, että kaatopaikalle ei enää juurikaan sijoiteta rakennusjätettä. Rakennusjätteistä kaatopaikalle päätyy enää muutamat jätelajit, kuten eristevilla, asbesti sekä koneellisessa lajittelussa syntyvä alite.

 Nykyisin rakentamisessa syntyvät jätemateriaalit hyödynnetään pääosin energiana, mutta tulevaisuudessa jätteitä tulee hyödyntää aiempaa monipuolisemmin. Puhdasta rakennusjätepuuta voidaan hyödyntää kompostin sidosaineena, puhtaista ja kuivista kipsilevyistä voidaan tehdä uusia kipsilevyjä ja eristevillaa voidaan hyödyntää komposiitin valmistuksessa. 

Lajittelussa tärkeintä on suunnitelmallisuus. Hyvissä ajoin ennen työmaan alkua on pohdittava, minkälaisia jätteitä työmaalla syntyy, miten paljon niitä syntyy ja minkälaisiin keräysvälineisiin ne kannattaa lajitella. Lajittelusta löytyy lisätietoa verkkosivuiltamme.

 

Matti Mikkelä
Projektipäällikkö
Puhas Oy