[recent_posts num=”1″ meta=”true” thumb=”false” thumb_size=”small-post-thumbnail” category=”juuri-nyt” excerpt_count=”0″]

Kaavoitus

Kaavoituksella luodaan edellytyksiä kunnan kehittymiselle ja hyvän elinympäristön rakentumiselle määrittelemällä maa-alueiden käyttötarkoitus yleiskaavoissa ja asemakaavoissa. Osallistuminen koko kaupunkiseudun ja maakunnan maankäytön suunnitteluun on myös oleellinen osa kaavoitustyötämme.

Kaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Maankäyttö- ja rakennuslaki on asettanut maankäytön ja rakentamisen yleisiksi tavoitteiksi luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.

Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta. Sipoossa kaavat valmistelee kehitys- ja kaavoituskeskus.

Lue lisää www.sipoo.fi

Lähde: www.sipoo.fi

  •  
  •  
  •