[recent_posts num=”1″ meta=”true” thumb=”false” thumb_size=”small-post-thumbnail” category=”juuri-nyt” excerpt_count=”0″]

Kantasataman suunnittelu etenee – kaavaehdotus nyt nähtävillä

Kotkan Kantasataman asemakaavaehdotus, joka on laadittu Kantasataman yleissuunnitelman pohjalta, esiteltiin torstaina 19.2. kaupunkisuunnittelulautakunnalle, joka hyväksyi sen nähtäville. Kaavaehdotus on nähtävillä 23.2 – 25.3. kaupungin verkkosivuilla osoitteeseen www.kotka.fi/kaavoitus ja kaupungintalolla kaavoituksen tiloissa, Kustaankatu 2, 4. kerros.

Asemakaavamuutos aloitettiin keväällä 2014 ja se mahdollistaa Kantasatamaan suunnitellun laajan uudistamishankkeen. Useita vaiheita käsittävä hanke pitää sisällään kauppoja, hotelleja, monipuolista ravintolatarjontaa, kulttuuri- ja viihdepalveluita sekä asumista. Aluetta kehitetään matkailua edistäväksi, sataman historiaa ja kulttuuriperintöä kunnioittaen.

Kansainvälinen suunnittelutoimisto AHR Architects on suunnitellut Kantasatamaa ja yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa laatinut alueen yleissuunnitelman. Suunnittelussa on tavoiteltu hyvää kaupunkiympäristöä ja kestävän aluesuunnittelun huomioivia ratkaisuja. Kantasatama tulee olemaan entistä kiinteämmin osana kaupungin keskustaa.

Kaupunkilaiset osana suunnittelua

Kaavaehdotusta edeltävässä luonnosvaiheessa kaupunkilaiset ovat osallistuneet suunnitteluun suunnittelutyöpajojen kautta. Kaupunkisuunnittelun järjestämissä työpajoissa mietittiin ryhmissä rakentamista, asumista, ekologisia ratkaisuja, alueen identiteettiä, palveluita, liikkumista ym.
Kaikkiaan suunnittelutyöpajoissa oli 200 innokasta osallistujaa: kaupunkilaisia, opiskelijoita, asiantuntijoita ja yrittäjiä.

Suunnittelutyöpajoissa keskusteltiin erityisesti alueen merellisyydestä, puurakentamisesta ja sen historian luomasta identiteetistä. Myös ideoita esitettiin runsaasti. Toivottiin mm. lasten sisäleikkipaikkoja, luistelukenttää, pop-up-alueita, liikuntapaikkoja ja erityisesti paikkoja oleskelulle.

Kaavaluonnokseen oli mahdollisuus tutustua myös avoinkotka.fi -verkkopalvelussa, jossa sai esittää mielipiteitä ja osallistua keskusteluun.

Kaavaehdotuksessa yhdistyvät monet tavoitteet

Kantasataman alueen ydin on designer outlet -keskus sekä sen yhteydessä oleva viihtyisä rantapromenadi. Kaavaehdotuksessa on osoitettu rakennusoikeutta paitsi viihde- ja liiketiloille, myös Merikeskus Vellamon laajentamista, hotelleja, asuinkerrostaloja sekä vierasvenesatamaa ja pysäköintilaitoksia varten. Satamakäyttö säilyy Kantasataman tärkeänä osana.

Kaupunkitilojen ja -toimintojen lisäksi kaavaehdotus tarjoaa ratkaisut liikkumiselle. Katuverkon ja sataman ja Kotkamillsin parannettujen liikenneyhteyksien lisäksi on luotu puitteet kevyen liikenteen yhteyksille sekä joukkoliikenteen kehittämiselle.

Ympäristöasioihin on kiinnitetty huomiota, ja kaavaehdotuksen tueksi laaditun
ympäristöohjelman keskeinen työkalu on eurooppalainen kestävän aluesuunnittelun BREEAM Communities -sertifikaatti, joka arvioi erityisesti suurten aluekokonaisuuksien vaikutukset ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan.

Rakentaminen käyntiin kesällä 2015

Alustavan aikataulun mukaan kaupunginhallitus ja -valtuusto päättävät kaavasta huhtikuussa 2015. Hankkeen ensimmäisen vaiheen rakennusluvan hakeminen on mahdollista asemakaavan saatua lainvoiman, jolloin rakennustyöt voisivat alkaa jo kesällä 2015. Ensimmäisen vaiheen outlet-keskuksen arvioidaan valmistuvan kesään 2017 mennessä. Kantasataman uudistamishankkeesta vastaa kansainvälinen hankekonsortio, jota johtaa kiinteistö- ja aluekehityksen asiantuntijayritys GVA Sawyer.

Voit sanoa oman mielipiteesi Kantasataman hankesuunnitelmasta ja sen asemakaavasta osoitteessa www.avoinkotka.fi ja siellä otsikon “Kantasataman alueen kaavoitus” alla.

Lisätietoja: www.kotka.fi/kaavoitus

Lähde: www.kotka.fi