[recent_posts num=”1″ meta=”true” thumb=”false” thumb_size=”small-post-thumbnail” category=”juuri-nyt” excerpt_count=”0″]

Kuinka säästät pihan toteutuksessa

Piha on vihreä ja viihtyisä olohuoneen jatke, mutta myös merkittävä menoerä omakotirakentajalle.  Huolellinen tarveselvitys, ajoissa laadittu pihasuunnitelma sekä pihan pohjarakenteiden toteutus rakennuksen pohjatöiden yhteydessä tuovat tuhansien, joskus jopa kymmenien tuhansien eurojen säästöt omakotirakentajalle. 

Pihasuunnittelu kannattaa aloittaa jo ennen talonrakentamista, mielellään samaan aikaan talon suunnittelun yhteydessä. Pihasuunnittelija kartoittaa asiakkaan tarpeet ja toiveet pihan suhteen, jotta suunnittelulle voidaan yhdessä asettaa toiminnalliset, taloudelliset ja esteettiset tavoitteet. Pihan toteutuksen budjetti tulee määrittää jo tarveselvitysvaiheessa, jotta projektille saadaan taloudelliset raamit jo alkumetreillä, ja vältytään turhilta muutostöiltä sekä aikataulujen venymiseltä.

Pihan suunnittelun tulisi kulkea koko ajan talonsuunnittelun rinnalla, jotta piharakenteiden sijoittelussa voidaan huomioida rakennuksen vaatimat maanalaiset rakenteet mm. kaapelit, putket sekä perustukset. Kun pihasuunnitelma valmistuu talon toteutuspiirustusten kanssa samanaikaisesti, niin myös pihan perustukset voidaan toteuttaa samanaikaisesti talonperustustöiden yhteydessä, jolloin säästetään pihan pohjarakenteiden toteutuksessa.

Pihan toteutuksen hinta vaihtelee valtavasti riippuen rakenteiden määrästä, materiaalien laadusta, kohteen rakennettavuuden helppoudesta sekä monesta muusta seikasta, joten mitään yleispätevää hintaa ei rakentamiselle voi antaa.

Piharakenteiden neliöhinnat vaihtelevat keskimäärin 40 € – 300 €/m2 välillä. Pihan ns. kovat rakenteet, kuten kiveykset, muurit ja terassit ovat kalliimpia, kun taas kasvillisuuspeitteiset rakenteet ovat useimmiten edullisempia. Suunnitteluratkaisuilla voidaan vaikuttaa eniten toteutuksen kustannuksiin, ja tästä syystä on tärkeää jo alkuvaiheessa määritellä pihalle tavoitebudjetti. Tietoa keskimääräisistä neliöhinnoista erilaisille piharakenteille löydät tarkemmin Viher- ja ympäristörakentajat ry:n sivustolta www.vyra.fi.

Talon rakennusprojektiin lähdettäessä kannattaa pihalle budjetoida, toivotusta laatutasosta riippuen, n. 10-20% kokonaiskustannuksista.  Toteutuksen kustannuksista n. puolet muodostuu materiaalikustannuksista ja puolet on työn kustannuksia. Pihan rakentamisesta maansiirtotyöt muodostavat monesti n. 30 % kokonaiskustannuksista, ja parhaassa tapauksessa nämä perustamistyöt voitaisiin huomioida jo työmaata perustettaessa ja talon pohjien toteutuksen yhteydessä.

Mikäli pihasuunnittelua ei ole pystytty toteuttamaan talon suunnitteluvaiheessa, niin viimeistään ennen pihatäyttöihin ryhtymistä tulee tietää mitä rakenteita pihaan on tulossa. Maantäytöt on parempi jättää ensin 500 mm tulevan maanpinnan alapuolelle, kunnes on päätetty, mikä päällysrakenne alueelle on tulossa. Piharakentajan on huomattavasti edullisempaa vain tuoda ja levittää oikea materiaali paikan päälle, kuin ensin kaivaa ja toimittaa soveltumaton maa-aines pois tontilta, jonka jälkeen vasta rakenteeseen sopivia täyttöjä päästään tekemään.

Ammattilaisten avulla suunniteltu ja toteutettu piha tarjoaa parhaimmillaan asukkailleen nautintoa vuoden jokaisena päivänä, kun pihatilat toimivat ja esteettisessä kokonaisuudessa on huomioitu myös vuodenaikojen vaihtelut. Hyödynnä rohkeasti alan ammattilaisten osaaminen, ja voit saavuttaa tuhansien eurojen säästöt pihan toteutuksessa, tinkimättä kuitenkaan toiminnallisista ja esteettisistä tavoitteista.

 

Salla Laukia  |  Allium oy