Itä-Uudenmaan Rakentajan ABC 2020-21 on julkaistu!

Uusi Itä-Uudenmaan Rakentajan ABC on nyt jaossa!   Hae omasi jakelupisteistä, julkaisut löytyvät Rakentajan ABC -telineistä! Tutustu myös verkkolehteen täällä webissä. Löydät lähimmän jakelupisteesi verkkolehden Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet ja palvelut -osiosta.… Itä-Uudenmaan Rakentajan ABC 2020-21 on julkaistu!

Lakiehdotus uudisrakennusten energiatehokkuudesta lausunnoille

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle ehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta siten, että uusien rakennusten rakentamisessa siirrytään lähes nollaenergiarakennuksiin EU:n yhteisten vaatimusten mukaisesti.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella säädetään lähes nollaenergiarakennuksiin siirtymisestä uudisrakennuksissa, täsmennetään siirtymisen aikataulu ja annetaan puitteet tarkemmalle asetuksilla tapahtuvalle sääntelylle. Energiatehokkuuden määrittämistä koskevat tekniset säädökset annetaan asetuksina, joista järjestetään oma lausuntokierroksensa tulevana syksynä.

Tavoitteena on, että lainmuutos ja asetukset saataisiin voimaan vuoden 2017 alussa, ja uudisrakennusten energiatehokkuusvaatimukset tulisivat sovellettaviksi vuoden 2018 alusta vireille tuleviin rakennuslupahakemuksiin. Tämä aikataulu toteuttaa EU-direktiivin aikataulun siitä, että uudet rakennukset ovat entistä energiatehokkaampia vuoden 2020 loppuun mennessä.

Uudisrakennusten energiatehokkuuden parantaminen hillitsee ilmastonmuutosta ja parantaa samalla energiaomavaraisuutta.

”Pariisin ilmastosopimuksen mukaan maailman tulisi olla päästöneutraali vuosisadan toisella puoliskolla, ja rakentamisessa siihen tähtääviä ratkaisuja tehdään nyt”, painottaa lakia valmistelleen työryhmän puheenjohtaja Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä.

”Rakennusten terveellisyys on määräysten lähtökohta, sisäilman laadusta ei tingitä jatkossakaan.”

Nyt lausunnolla olevassa ehdotuksessa eri energiamuotojen kertoimia on muutettu aiemmasta sähkön ja kaukolämmön osalta. Muutos ei kuitenkaan tuo muutosta maa- ja kaukolämmön väliseen kilpailuasetelmaan, kerrotaan Rakennusteollisuudesta.

Hallitusohjelmaankin kirjattu puurakentamisen edistäminen tuo massiivipuurakennuksille 10 prosentin helpotuksen E-lukuvaatimuksiin. Pientaloissa helpotus on 15 prosenttia.

Lakiehdotuksessa E-luvun laskennassa sovelletaan samoja teknisiä vaatimuksia kuin Rakennusteollisuus RT:n, Talotekniikkateollisuuden ja ympäristöministeriön toteuttamassa FinZEB-hankeessa ehdotettiin. Lakiehdotuksessa E-luvun laskennassa käytetään kuitenkin alhaisempia energiamuotojen kertoimia.

Lakiehdotus on valmisteltu yhdessä alan toimijoiden kanssa. Lausuntoja ehdotuksesta voi antaa 14.3.-13.5.2016.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin esitetään myös tehtäväksi Euroopan komission edellyttämät olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta koskevat täsmennykset, jotka eivät liity lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymiseen tai vaikuta korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimusten tasoon.

Lausuntopyyntö

Lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädännön valmistelu

Lähde: talotekniikka-lehti.fi


Jaa
Twiittaa
Jaa