[recent_posts num=”1″ meta=”true” thumb=”false” thumb_size=”small-post-thumbnail” category=”juuri-nyt” excerpt_count=”0″]

LVI-SUUNNITTELUA JUURI SINUN KOTIISI

Topcon Oy tarjoaa Uudenmaan alueella kattavasti LVI-suunnittelua sekä uudiskohteisiin että saneerattaviin rakennuksiin. Kohteemme ovat suurimmillaan isohkoja liikekiinteistöjä mutta viime vuosina olemme keskittyneet kasvavissa määrin asuinrakennuksiin. Meille asunnot ovat aina koteja. 

Tärkeintä on tehdä alkukartoitus ja selvittää keskusteluin asiakkaan tahtotila välttämällä ”insinöörikieltä”. Asiantuntijanasi tehtävämme on ohjata keskustelua ja kertoa käytettävissä olevista vaihtoehdoistasi kansantajuisesti, sekä mitä eri vaihtoehdot tarkoittavat käytännössä.

UUDEN PIENTALON LVI-SUUNNITTELU

Uudiskohteen suunnittelussa on hyvä kytkeä LVI-suunnittelija mukaan hankkeeseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kun LVI-suunnittelija on mukana alusta saakka, voivat kaikki suunnitteluryhmän jäsenet edetä samoilla ajantasaisilla lähtötiedoilla.

LVI-SUUNNITTELU PIENTALON TAI ASUNNON SANEERAUKSESSA

Saneerauksissa on hyvä muistaa, että ”oma tupa oma lupa” ei pidä paikkaansa – toteaa Tero Lind Topcon Oy:stä. Taloyhtiömuotoisessa asumisessa kaikki rakenteisiin ja talotekniikkaan liittyvä kuuluu lähtökohtaisesti taloyhtiölle, jolloin näihin tehtäviin muutoksiin vaaditaan vähintäänkin taloyhtiön lupa. LVI-asiantuntijanasi osaamme neuvoa tapauskohtaisesti vaatiiko muutostyö varsinaista rakennuslupaa.

Omakotitaloissakin tulee muistaa, että tietyt muutokset ovat rakennusluvan varaisia. Maanrakennuslaki sanoo, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti (§119). Lisäksi laissa todetaan, että rakentamista koskevat suunnitelmat on laadittava siten, että ne täyttävät rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakentamistavan vaatimukset (§120). Edellä mainitut kohdat tulee täyttää vaikka rakennuslupaa ei vaadittaisikaan.

Moni asiakas hyödyntää suunnitelmia apuvälineenä urakoiden kilpailuttamiselle. Lisäksi ne ovat myös loistava tapa esittää tehdyt muutokset esimerkiksi talokaupan yhteydessä. Myöhemmissä vaiheissa tai mahdollisissa ongelmatilanteissa paikkansa pitävät suunnitelmat ovat verraton apu ratkaisua mietittäessä.

 LVI-ASIANTUNTIJAPALVELUT

Viime aikoina olemme Topcon Oy:ssä saaneet useita yhteydenottoja kiinteistöjen omistajilta, joille on selvinnyt (usein kiinteistön myynnin yhteydessä), että kiinteistölle on rakentamisen jälkeen tehty rakennusvalvonnan puolesta käyttöönottotarkastus, mutta että varsinainen lopputarkastus on vielä tekemättä. Tällainen tilanne ratkeaa usein talotekniikan osalta LVI-asiantuntijalausunnolla. Asiantuntijalausunnossa selvitetään suunnitelmien sekä asennusten vastaavuus rakennusajan rakennusmääräyksiin.

 

0400 715 900  |  info@topcon.fi  |  www.topcon.fi