[recent_posts num=”1″ meta=”true” thumb=”false” thumb_size=”small-post-thumbnail” category=”juuri-nyt” excerpt_count=”0″]

Mikkelissä kokeillaan uudenlaista biohiilimenetelmää hulevesien hallinnassa

Mikkelin Pitkäjärvelle on valmistunut biohiiltä käyttävä, uudenlainen hulevesien käsittelyjärjestelmä.

Uusi järjestelmä puhdistaa Pitkäjärveen laskevia hulevesiä ja toimii samalla tutkimus- ja kehittämisympäristönä tutkijoille. Järven pituus on lähes viisi kilometriä ja se kuuluu Vuoksen päävesistöalueeseen.

Pitkäjärven järjestelmän rakentaminen aloitettiin vuoden 2018 lopulla ja se valmistui toukokuussa. Hulevesijärjestelmä yhdistää eteläsavolaisen vesiosaamisen ja biohiileen liittyvän tutkimus- ja kehittämistyön. Se vihitään käyttöön tiistaina 4. kesäkuuta.

Biohiili on uusi sovellus hulevesien käsittelyssä. Pitkäjärven hulevesien käsittelyjärjestelmä kytkeytyy osaksi Mikkelin EcoSairilan vihreän teollisuuden keskittymää ja Sinisen biotalouden osaamiskeskusta, joiden ympärille ollaan rakentamassa laajempaa valtakunnallista vesiosaamisen tutkimus-, tuotekehitys- ja pilotointiympäristöä.

Investointi suunniteltiin Mikkelin kaupungin ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksein koordinoimana.

Hulevesien käsittelyjärjestelmässä on useita rinnakkaisia suodatinyksiköitä, jonka ansiosta erilaisia uusia suodatinratkaisuja voidaan vertailla ja testata. Järjestelmässä käytetään myös muita vedenkäsittelyjärjestelmiä, kuten esimerkiksi laskeuttamista.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK asentaa tämän vuoden aikana hulevesijärjestelmään jatkuvatoimisen mittaus- ja monitorointijärjestelmän, jonka avulla biohiilisuodatuksen toimintaa voidaan seurata.

Hanke on saanut Etelä-Savon ely-keskukselta Euroopan aluekehitysrahaston myöntämää tukea. Käsittelyjärjestelmän tutkimus- ja testausmahdollisuuksien uskotaan herättävän myös kansainvälistä kiinnostusta.

Lähde: RakennuslehtiJätä Vastaus