[recent_posts num=”1″ meta=”true” thumb=”false” thumb_size=”small-post-thumbnail” category=”juuri-nyt” excerpt_count=”0″]

MR-Louhinta – Louhintaa lahdesta

MR-Louhinta on kallionlouhintaan erikoistunut maanrakennusalan yritys, jonka yhtiön toimitusjohtaja Marko Rautio on perustanut vuonna 1994 aloittaen käsiporaus ja -piikkaus kalustolla. Kompressorilla varustettu Toyota land cruiser kuuluu vielä tänäkin päivänä vahvasti kalustoon ja urakointiin. Kalustoa on myöhemmin täydennetty Atlas Copcon poravaunuilla D3 ja 542HC.

Yrityksessä vuodesta 2012 alkaen toiminut myös toisessa polvessa Jere – lähes kymmenen vuotta kalliolla on tuonut kokemusta louhintatyön monimuotoisuudesta ja kehityksestä. Innostus alaan syntyykin juuri kohteiden tuomasta variaatiosta. Jokainen päivä on hieman erilainen ja jokainen kohde tarjoaa omat haasteensa – joiden voittaminen luo onnistumisen tunnetta.

Louhintaa on vuosien varrella kertynyt hyvin erilaisista ja kokoisista kohteista. Aina pienimmän salaojan tai kiven murtamisesta hydraulikiilalla suurempiin tieleikkauksiin, massa- ja kunnallisteknisiin louhintoihin. 

Asiakkaita on tullut paljon yksityiseltä puolelta, kunnilta ja maanrakennusalan yrityksiltä. Tyypillisimpiä kohteita ovat olleet talonpohjien sekä kunnallistekniset louhinnat. 

Louhintaa kohteen ehdoilla

Yhä useammissa kohteissa räjäyttäminen ei ole vaihtoehto, joten uusimpana laitehankintana Dardan hydraylikiilaus kalustoa. Kallion hydraulikiilaus on turvallinen menetelmä irrottaa kalliota paikoissa joissa räjäyttäminen ei syystä tai toisesta ole mahdollista. Hydraulikiilausta voidaan suorittaa esim. kellareissa, herkkien laitteiden läheisyydessä ja rakennusten vieressä.

Kiilaus toimii niin, että kallioon porataan reikiä ja kallio halkaistaan hydraulisesti kiilaamalla haluttuun syvyyteen. Kiilaus on turvallinen tapa poistaa kalliota riskien ollessa suuret ja työn tarkkuus on tärkeää. Louhinta kiilaamalla on myös paras tapa irrottaa kalliota kohteista joissa ei mahdu työskentelemään raskailla koneilla.

MR-Louhinta

044 355 4537  |  www.mr-louhinta.fi  |  info@mr-louhinta.fi