[recent_posts num=”1″ meta=”true” thumb=”false” thumb_size=”small-post-thumbnail” category=”juuri-nyt” excerpt_count=”0″]

Palo- ja rakennuslainsäädäntö 2020 on nyt tilattavissa!

Palo- ja rakennuslainsäädäntö 2020 ilmestyy yhtiöryhmään kuuluvan Suomen Kalenterit  Oy:n julkaisemana. Sen voi nyt tilata verkkokaupasta.

 

Palo- ja rakennuslainsäädäntö 2020 on alan lakien, asetusten, ohjeiden ja määräysten kokoelma. Se on korvaamaton työväline rakennus- ja pelastusalan ammattilaisille sekä insinööri- ja arkkitehtitoimistoille, jotka tarvitsevat alan uusimmat tiedot. Uusittu painos ilmestyy alkuvuodesta ja kirjojen toimitukset alkavat maaliskuussa 2020. Mukana ovat kaikki edellisen kirjan ilmestymisen jälkeen tulleet muutokset sekä uudet asetukset. Paljon muutoksia 2020 painoksessa! Alla lista kaikista muutoksista.

 

 • 24. painos
 • Koko 90 × 170 mm
 • 654 sivua
 • ISSN 2242-7864
 • Keskeisimmät lait, asetukset, määräykset ja ohjeet
 • Lankasidottu kestäviin muovikansiin

Muutokset ja uudet osiot 2020 painokseen:

 • Pelastuslaki 379/2011 (387/2019, 1166/2019, 1387/2019)
 • Valmiuslaki 1552/2011 (884/2019)
 • Hallintolaki 434/2003 (432/2019, 809/2019)
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 (467/2019, 770/2019, 1203/2019)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista 265/2019
 • Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012 (1433/2019)
 • Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013 (1434/2019)
 • Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista 1434/2016 (805/2019)
 • Ulkoilulaki 606/1973 (1430/2019)
 • Kokoontumislaki 530/1999 (435/2019)
 • Työturvallisuuslaki 738/2002 (870/2019)
 • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 (772/2019)
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 (463/2019)
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 856/2012 (462/2019)