[recent_posts num=”1″ meta=”true” thumb=”false” thumb_size=”small-post-thumbnail” category=”juuri-nyt” excerpt_count=”0″]

PALO- JA RAKENNUSLAINSÄÄDÄNTÖ 2021 ON NYT TILATTAVISSA!

ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 on muutettu.

Muutos astui voimaan 1.1.2021

Muutokset koskevat muun muassa:

• kokoontumis- ja liiketilojen palo-osastokokoa

 

Tarkennuksia on tehty mm.

• paljon keskustelua herättäneeseen alapohjan ontelotilojen osiinjakovaatimukseen

• tuotanto- ja varastotilojen pinta-alaosastoivien seinien luokkavaatimuksiin

• sisäpuolisia pintoja ja suojaverhouksia sekä ulkoseinän pintoja koskeviin vaatimuksiin

Lisäksi on tehty muita täsmennyksiä ja tarkennuksia, jotka toivottavasti helpottavat asetuksen tulkintaa. Muutoksesta on tehty oma perustelumuistio.

 

Uusi painos sisältää myös muita muuttuneita lakeja ja asetuksia

Muun muassa laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta on muuttunut ja sisäministeriön asetus ulkoisista pelastussuunnitelmista on uusiutunut kokonaan.

 

Hinta: 139€ + alv.

 

TILAA HETI
verkkokaupastamme kauppa.suomenkalenterit.fi
myynti@suomenkalenterit.fi  |  puh. (09) 222 3700