[recent_posts num=”1″ meta=”true” thumb=”false” thumb_size=”small-post-thumbnail” category=”juuri-nyt” excerpt_count=”0″]

Pientalon rakennuttaja – hyödyt oikein ajoitetusta suunnittelusta

Pientalohankkeessa pääsuunnittelijan ammattitaitoa kannattaa hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Suurimman hyödyn suunnittelijasta saa palkkaamalla hänet heti hankkeen alussa. Kun rakennuslupaprosessin ja rakentamisen ohjeet tuntevalla suunnittelijalla on riittävästi aikaa neuvotella kanssanne ja perehtyä rakennuspaikkaan, hän ehtii suunnitella teille viihtyisän, taloudellisen, ympäristöönsä sopivan ja energiatehokkaan pientalon.

Helsingin rakennusvalvonnan neuvontatapaaminen ja verkkotietopaketti

Tule tapaamaan alueesi lupakäsittelijää, heti kun olet hankkinut tontin ja tutustunut asemakaavaan. Voit varata tapaamisajan alueesi lupasihteeriltä. Katso yhteystiedot https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot+alueittain.

Olemme keränneet avuksesi aineistoa Rakennutan pientalon -sivuille, http://www.hel.fi/rakennanpientalon. 

Lupahakemuksen huolellinen valmistelu on sinun etusi

Ennen varsinaisen lupahakemuksen jättämistä pääsuunnittelija varaa ajan rakennusvalvonnasta alueen lupakäsittelijän kanssa käytävään ennakkoneuvotteluun. Myös aika ennakkoneuvotteluun varataan alueen lupasihteeriltä. 

Lupakäsittelyn tärkeimpiä 

asiakokonaisuuksia

Tärkeimmät asiakirjat
• Asemakaavanmukaisuus ja 

  mahdolliset poikkeamiset

• Terveellisyyteen ja turvalli-

  suuteen vaikuttavat asiat 

  (esim. palotekniset kysymykset)

• Kaupunkikuvaan liittyvät asiat

• Selvitys rakennuspaikan 

   omistus- ja hallintaoikeudesta

• Suunnittelijaselvitys

• Naapureiden kuuleminen/

   suostumus

Suunnittelijasi hakee rakennusluvan sähköisesti Lupapisteestä (www.lupapiste.fi). Siellä voit seurata hankkeesi etenemistä reaaliajassa. Palveluun tulee rekisteröityä.

Hyvin laaditut asiakirjat nopeuttavat rakennusluvan käsittelyä

Kun kaikki hakemusasiakirjat ovat kunnossa, pientalon rakennusluvan käsittely kestää keskimäärin 29 kalenteripäivää. Koska hakemukset tulevat rakennusvalvontaan usein hyvinkin puutteellisina, lupakäsittelyyn käytettävä aika lähes kolminkertaistuu.  Pientalon rakennuttajat saavatkin luvan keskimäärin 98 päivässä* hakemuksen jättämisestä. Jos panostatte hakemuksen laatuun heti alusta lähtien, luvan käsittely nopeutuu.

Oikea-aikainen luvan hakeminen kannattaa taloudellisesti

Jos haluat rakentaa kesällä, vältä kevään hakemusruuhkia. Hae lupa jo talvella. Pientalon rakentaja saa 20 prosenttia alennusta lupamaksuista, jos hän jättää pientalon rakentamista tai laajentamista koskevan lupahakemuksen lokakuun alun ja tammikuun lopun välisenä aikana.

Alennusta myös energiatehokkaalle kodille ja Helsinki-pientaloille

Matalaenergiatalona toteutettavan pientalon lupamaksua alennetaan 20–30 prosenttia, jos talon lämpöhäviötä estetään tehokkaasti. Alennus myönnetään suunnitelmien perusteella. Myös valmiin Helsinki-pientalomalliston käyttö oikeuttaa 25 prosentin alennukseen. Jos rakentaa matalaenergiatalon käyttäen Helsinki-pientalomallistoa ja vielä hakee lupansa hyvissä ajoin, voi siis saada yhteensä 75 prosenttia alennusta lupamaksusta. 

Lisätietoja: http://www.hel.fi/rakennanpientalon