Päijät-Hämeen ABC 2018-19 on julkaistu!

Uusi Päijät-Hämeen Rakentajan ABC on nyt jaossa! Hae omasi jakelupisteistä, julkaisut löytyvät uusista telineistä! Tutustu myös verkkolehteen täällä webissä. Paljon uusia ilmoittajia mukana!      

0 comments

Rakentamisilmoitukset verohallinnolle

Kotitalouksien on 1.7.2014 lähtien pitänyt ilmoittaa Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta.

Rakentamisilmoitus vain rakennusluvan alaisista töistä

Ilmoita tiedot ainoastaan rakennuslupaa edellyttävästä rakentamistyöstä. Toimenpide- tai purkamisluvan alaisista töistä ei siis tarvitse ilmoittaa. Rakennusluvan myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Lisätietoja rakennusluvan alaisista töistä saat kunnasta.

Ilmoita tiedot myös osakehuoneistojen korjaukseen liittyvästä työstä, jos olet itse työn tilaaja.

Jos toimit rakentajana yhdessä toisen henkilön kanssa, esimerkiksi yhdessä puolisosi kanssa, rakennuskohteesta riittää yksi ilmoitus.

Tietojen ilmoittamisessa ei ole euromääräistä alarajaa

Kotitalouden on ilmoitettava euromäärältään vähäisistäkin töistä, jos ne edellyttävät rakennuslupaa.

Ilmoita tiedot rakentamistyöstä

Anna rakentamisilmoitus, jos rakentamistyötä tehdään heinäkuun alun jälkeen. Rakennusluvan myöntämispäivämäärällä ei ole merkitystä.  Tehdyistä töistä on ilmoitettava työn suorittajat ja suoritukset.

Ilmoitusta varten tarvitset seuraavat tiedot:

  • nimi ja henkilötunnus

  • rakennuskohteen tiedot (esimerkiksi kiinteistötunnus tai asunto-osakeyhtiön Y-tunnus)

  • työn suorittaneen yrityksen nimi ja Y-tunnus

  • itse palkkaamasi työntekijän nimi ja henkilötunnus

  • maksamasi suoritukset yrityksille tai palkat työntekijöillesi

  • työn aloitus- ja lopetuspäivämäärä

Hartiapankkirakentamisena tai talkootyönä tehtyä osuutta ei tarvitse ilmoittaa

Jos rakennustyö on tehty kokonaan hartiapankkirakentamisena tai talkootyönä, ilmoita rakennuskohteen tiedot ja tieto siitä, ettei maksettuja suorituksia ole. Talkootyöntekijöiden nimiä ei tarvitse ilmoittaa.

Lähde ja lisätietoa: www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/RakentamisilmoituksetJätä Vastaus