Pohjois-Savon Rakentajan ABC 2019 on julkaistu!

Uusi Pohjois-Savon Rakentajan ABC on nyt jaossa! Hae omasi jakelupisteistä, julkaisut löytyvät uusista telineistä! Tutustu myös verkkolehteen täällä webissä. Paljon uusia ilmoittajia mukana!

0 comments

Rakentaminen ja kaavoitus, Porvoo

Porvoon kaupungin tavoitteena on kehittää kaupungin yhdyskuntarakennetta energiatehokkaaksi ja tarjota vuosittain riittävästi tontteja pientalojen, muun asuinrakentamisen sekä yritystoiminnan rakennustarpeisiin. Tavoitteiden toteuttamisesta vastaavat maapolitiikan yksikkö, kaupunkisuunnittelu ja rakennusvalvonta. Palvelut sijaitsevat keskustassa Rihkamatorin laidalla Kunnantalona tunnetun talon kahdessa ylimmässä kerroksessa.

Kaupunki markkinoi vuosittain pientalo- ja yritystontteja ja luovuttaa ne myymällä tai vuokraamalla. Maapolitiikan yksikössä huolehditaan tonttien markkinoinnista ja luovuttamisesta, valmistellaan maankäyttösopimukset sekä tuotetaan kartta- ja paikkatietoaineistoa. Maapolitiikan yksikkö palvelee myös kiinteistönmuodostus- ja rakennusvalvontamittausasioissa. Yksiköstä saa kiinteistörekisteri- ja karttaotteita.

Kaupunkisuunnittelun päätehtävänä on huolehtia yleiskaavojen ja yksityiskohtaisten kaavojen laatimisesta Porvoon kaupungin alueella. Kaavat ohjaavat yhdyskuntarakenteen kehittymistä, rakentamisen määrää, kaupunkikuvaa ja katujen sekä puistojen tarkkaa sijaintia. Kaupunkisuunnittelusta saa tietoa ajankohtaisista maankäytön suunnitelmista sekä kiinteistön kaavatilanteesta. Kaupunkisuunnittelu vastaa myös poikkeamispäätösten, suunnittelutarveratkaisujen ja maa-aineslupien valmistelusta.

Rakennusvalvonta toimii rakennusvalvontaviranomaisena. Rakennusvalvonta neuvoo ja myöntää rakennus-, toimenpide- ja muut luvat sekä suorittaa viranomaisvalvontaa. Rakennusvalvonnan tehtävänä on osaltaan varmistaa, että Porvoon historiallisesti arvokas poikkeuksellisen kerroksellinen kaupunkikuva, merellinen saaristo ja perinteikkäät kyläympäristöt kehittyvät terveellisinä, turvallisina ja viihtyisinä.

Lähde: www.porvoo.fi/fi/palvelut/rakentaminen_ja_kaavoitus


Jaa
Twiittaa
Jaa