Itä-Uudenmaan Rakentajan ABC 2020-21 on julkaistu!

Uusi Itä-Uudenmaan Rakentajan ABC on nyt jaossa!   Hae omasi jakelupisteistä, julkaisut löytyvät Rakentajan ABC -telineistä! Tutustu myös verkkolehteen täällä webissä. Löydät lähimmän jakelupisteesi verkkolehden Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet ja palvelut -osiosta.… Itä-Uudenmaan Rakentajan ABC 2020-21 on julkaistu!

Tate-treffeillä verkostoiduttiin hyvällä fiiliksellä

Tampereen ammattikorkeakoululla 15.3.2017 järjestetyt Tate-treffit toi yhteen talotekniikka-alan yritykset ja talotekniikan opiskelijat. Tapahtumassa oli yhteensä 25 yritystä ja muuta toimijaa sekä noin 250 opiskelijaa.

Tapahtuman tarkoituksena on kehittää jatkumoa, jossa TAMKin talotekniikan opiskelijat pääsevät verkostoitumaan yritysten ja alan toimijoiden kanssa aina opiskeluiden ensimmäisestä viikosta valmistumiseen asti.

Tapahtuman keskeinen toiminta sijoittui kahdelle eri alueelle. Messualueen ständeillä jokainen paikan varannut yritys sai esitellä toimintaansa. Auditoriossa XL-tasolle ilmoittautuneet yritykset ja alan toimijat pitivät vartin tietoiskun toiminnastaan.

Isoihin yritysmessuihin verrattuna Tate-treffeillä käytössä ollut kävijämäärään nähden sopivan intiimi messualue mahdollisti pitkät keskustelut opiskelijoiden ja yritysten välillä, mikä oli verkostoitumista parhaimmillaan.

Tavoitteena aidosti tarvelähtöinen koulutus

Yrityksiltä saadun palautteen perusteella opiskelijoilla on syytä olla ylpeitä. TAMKin LVI-lehtori Pirkko Pihlajamaa iloitsee siitä, että valmistuneiden talotekniikkainsinööriemme osaamista kehutaan työantajien parissa.

Erityisesti selville ottamisen oppimistapa kehittää tulevia insinöörejä työskentelemään monialaisissa projekteissa yhdessä eri alojen tulevien ammattilaisten kanssa. Esimerkkinä tästä on rakennusarkkitehtien, sähköisen- ja LVI-talotekniikan yhteistyöprojekti, johon on konsultoitu myös restonomiopiskelijoita. Laadukas koulutus antaa hyvät valmiudet, mutta huippuosaajaksi kehitytään työuran edetessä.

Nykyisiä ja tulevaisuuden vaatimuksia talotekniikka-alalla Pihlajamaa kuvailee monialaisiksi. Ei riitä, että hallitsee yhden kapean alueen, vaan täytyy olla ymmärrystä laajemmin. Tulevaisuuden talotekniikan osaajien oletetaan omaavan kattava käsitys koko rakentamisen kentästä.

Tiedon hakeminen ja sen kriittinen lukemisen taito korostuvat nykypäivänä, kun tarjolla on paljon oikeaa ja väärääkin tietoa. Myös perinteiset taidot, kuten esimies- ja ihmiskohtaamistaidot ovat edelleen tärkeitä. Tästä syystä TAMKin talotekniikan koulutuksen tavoitteena on kasvattaa opiskelijoistaan itsenäisiä ja aktiivisia toimijoita, joilla on työkalut toimia huippuosaajina tulevaisuudessa.

Motivoituneet opiskelijat

Kolmatta vuotta LVI-talotekniikkaa opiskelevat Emmi Laine ja Mikko Mäkelä ovat kumpikin avoimia tulevaisuutta miettiessään. Laine kertoo kiinnostuksensa kohteen olevan talotekniikka kokonaisuudessaan ja Mäkelä puolestaan on kiinnostunut työmaatehtävistä.

Ensimmäistä insinöörityöpaikkaa miettiessään Laine listaa yhdeksi tärkeimmistä ominaisuuksista etenemismahdollisuudet. Hän haluaa päästä työskentelemään erilaisissa työtehtävissä. Myös vastuu kiinnostaa Lainetta.

Mäkelä kertoo työilmapiirin olevan hänelle kaikki kaikessa. ”Yrityksen maineen ollessa hyvä ja työtehtävät vastaavat haluamaani, olen kiinnostunut työskentelemään yrityksen palveluksessa”, Mäkelä sanoo.

Sekä Laine että Mäkelä ovat ajatuksissaan suunnitelleet työskentelevänsä pidemmän aikaa saman työnantajan palveluksessa, mikäli työnkuva ja kehitysmahdollisuudet vastaavat heidän mielenkiinnon kohteitaan.

Talotekniikka-alan yritysten tunnettavuutta pohdittaessa molemmat vastaavat, että opiskelijoiden kanssa paljon yhteistyötä tekevät yritykset ovat kaikkein tunnetuimpia. Aina silloin tällöin vastaan osuu alalla toimiva isokin yritys, jota ei tunnista.

”Pystyn tunnistamaan pääsääntöisesti kaikki talotekniikka-alan isoimmat yritykset”, Mäkelä sanoo.

TAMKin talotekniikan koulutuksen ensimmäisellä viikolla järjestetään Learning Cafe -tyyppinen tapahtuma, joka lisää opiskelijoiden tietoisuutta alan yrityksistä ja toimijoista.

Motivoiva ja hyvä työnantaja

”Hyvän työnantajan tärkein tehtävä on kehittää ja huomioida henkilökuntansa hyvinvointia jatkuvasti. Avoin kommunikaatio, hyvä esimiestyö ja mahdollisuus kouluttautumiseen ovat henkilöstön hyvinvoinnin avaimia. Hyvinvoivat työntekijät tekevät hyvää työtä”, kertoo työnantajastaan Granlund Oy:n viestintäpäällikkö Minttu Vilander.

Rekrytoinnissakin hyvästä työilmapiiristä on hyötyä, sillä hyvinvoiva työntekijä kertoo positiivisia asioita työnantajastaan eteenpäin.

”Tärkeimpiä ominaisuuksia, joita tulevalla alan huippuammattilaisella täytyy olla, on halu kehittyä. Aito kiinnostus itsensä kehittämiseen omassa työssään sekä innostus ymmärtää yritystä, sen toimintakulttuuria ja liiketoimintaa”, Vilander kiteyttää.

Hän kehottaa opiskelijoita olemaan aktiivisia ja lähestymään työnantajia ympäri vuoden, ei vain kesätyösesongin aikaan. Motivoitunut ja yrityksestä tietoinen hakija jää helposti rekrytoijan mieleen.

”Opiskelijan päästessä kiinni työpaikkaan parhaat eväät kehittymiselle ovat avoin mieli ja omista ammatillisista mielenkiinnon kohteista kertominen työnantajille”, Vilander kertoo.

Granlundilla on käytössään muun muassa Granlund University, jonka avulla on tarkoitus vahvistaa henkilökunnan ammattitaitoa jatkuvasti. Ammattitaidon kehittäminen on niin nuorelle kuin kokeneelle työntekijälle tärkeää, sillä digitalisaation myötä monialaisuus ammattitaidossa ja alojen välinen yhteistyö tulevat entistä tärkeämmiksi.

Se, miten valmis on omaksumaan uusia asioita ja miten joustavasti on valmis tarttumaan muutoksiin, kuvaa Vilanderin mukaan tulevaisuuden ammattitaidon kehittymisen vaatimuksia.

Tate-treffit verkostoitumisen edistäjänä TAMKissa

Tate-treffit -tapahtuma kokonaisuudessaan oli erittäin onnistunut ja niin yritysten kuin opiskelijoiden antama palaute sisälsi lähinnä kehuja ja tapahtumaa edistäviä parannusehdotuksia niin yritysten kuin opiskelijoiden toimesta.

”Mitä motivoituneempia opiskelijoita meillä on, sitä varmemmin he myös valmistuvat aikataulussa. Tate-treffit edistää motivoitumista”, Pihlajamaa sanoo. Lisäksi hän listaa opiskelijavoimin järjestetyn tapahtuman mahdollisuuksia työnäytteenä järjestelyorganisaation henkilöille.

Kiitettävä osallistujamäärä kertoo opiskelijoiden motivaatiosta.

”Oli mukava kuulla, kuinka yritykset ovat oikeasti kiinnostuneita opiskelijoista ja kuinka heillä on tarjolla töitä ja opinnäytetyöpaikkoja”, Laine toteaa.

Myös Mäkelä kiittelee tapahtumaan osallistuneita yrityksiä. ”Tate-treffit palvelee hyvin opiskelijan tarpeita verkostoitumiseen. Yritysten edustajat ovat tavattavissa kasvotusten, ja heidän kanssaan voi keskustella yleisesti alasta ja yrityksen tarjoamista harjoittelumahdollisuuksista.”

Tate-treffien kaltaiset tapahtumat ovat Granlundille tärkeitä, sillä tulevaisuuden asiantuntijoiden kanssa on keskustelut ovat antoisia sekä uusien kontaktien että ideoiden ja ajatuksien ansiosta. Kun tapahtumaa järjestetään opiskelijoille tutuissa tiloissa, se vähentää myös kynnystä keskustelun aloitukselle yritysten edustajien kanssa.

Vilander kertoo käyneensä päivän aikana useita kiinnostavia keskusteluja tulevien talotekniikka-alan ammattilaisten kanssa. Tate-treffit palvelee Granlund Oy:n näkökulmasta työnantajan tarpeita erinomaisesti, Vilander kuvailee.

Tate-treffit projektipäällikön terveiset

Tapahtuman projektipäällikkönä toiminut talotekniikan opiskelija Niko Määttänen kiittää järjestelyorganisaation puolesta kaikkia tapahtumaan osallistuneita.

”Te teitte päivästä huikean! Tapahtuma, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa, kasattiin noin kahdessa kuukaudessa. Projektiryhmältä tämä vaati paljon työtä, koska pilottitapahtuman järjestäminen sisältää aina monia epävarmuustekijöitä. Kuitenkin näistä selvittiin ja saatiin loistava tapahtuma aikaiseksi”, Määttänen kehuu.

Yritykset ilmoittautuivat suurella mielenkiinnolla mukaan ja laiskimmatkin opiskelijat sai houkuteltua tapahtumaan ilmaisella kahvilla ja munkilla.

”Tämän tapahtuman meriiteillä haastan nyt jokaisen Suomen ammattikorkeakoulun talotekniikan koulutuksen järjestämään vastaavan tapahtuman alueellaan. Näin viedään alaamme eteenpäin ja tulevaisuudessa olemme entistäkin parempia talotekniikka-alan huippuosaajia!”

Teksti Niko Määttänen

Lähde: Talotekniikka-lehti


Jaa
Twiittaa
Jaa