[recent_posts num=”1″ meta=”true” thumb=”false” thumb_size=”small-post-thumbnail” category=”juuri-nyt” excerpt_count=”0″]

Tulisijat tärkeä osa energiajärjestelmää

Suomessa on lämmityskäytössä yli kaksi miljoonaa tulisijaa. Niiden merkitys energiataloudessa ei ole vähäinen. Peräti 40 prosenttia pientalojen lämmitysenergiasta saadaan polttopuusta. Näin tuotettu energiamäärä, 15 terawattituntia, uusiutuvaa bioenergiaa vastaa noin kahden Olkiluodon ydinreaktorin vuosituotantoa, tiedottaa Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry.

Tulisija toimii ilman sähköä, ja se on tärkeä osa pientalon muuta lämmitysjärjestelmää. Tulisijat leikkaavat talven pakkaskauden sähkönkulutushuippuja, tuovat säästöä energiakustannuksiin ja parantavat Suomen energiaomavaraisuutta. Lämpöä saadaan myös sähkökatkojen aikana, mikä parantaa huoltovarmuutta.

Puun polttaminen vaatii kuitenkin käyttäjältä tietoja ja taitoja. Polttopuun on oltava kuivaa ja puhdasta sekä palamisen ilmamäärän sopiva, jotta palaminen olisi tehokasta ja lämpöä saataisiin talteen hyvällä hyötysuhteella. Uusimmissa vähäpäästöisissä varaavissa tulisijoissa palamista ohjataan ensiö- ja toisioilmalla. Perinteisen rakoarinallisen tulisijan palamistapahtumaa säädetään tuhkatilan luukun ja pellin avulla.

Ohjeita ja opastusta

Kaikki palaminen, niin myös puun polttaminen, tuottaa pienhiukkaspäästöjä. Sen vuoksi tietoa ja oikeita toimintamalleja jaetaan eri kanavien avulla tulisijojen käyttäjille.

Esimerkiksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä TTS:n ja Aalto-yliopiston kanssa Urbaania puuvajaa. Näin halutaan ohjata polttopuiden varastointi pressun tai räystäiden alta tai liian umpinaisista vajoista hyvin tuulettuvaan ja kaupunkiympäristöön sopivaan varastoon. Kuiva ja puhdas polttopuu oikein varastoituna vähentää palamisen hiukkaspäästöjä merkittävästi.

Hiukkaspäästöt kuriin

Suomessa ei ole määritelty päästörajoituksia tulisijoille, kuten monessa muussa Euroopan maassa. Suomalaiset tulisijavalmistajat ovat seuranneet eurooppalaista kehitystä ja toivottavat tervetulleiksi tiukimmatkin päästörajat. Markkinoilla on jo suomalaisia tulisijoja, jotka täyttävät Ekosuunnitteludirektiivin päästörajat.

Tulisijavalmistajat muistuttavat, että pienhiukkaspäästöjä voidaan vähentää tehokkaasti vaihtamalla vanha tulisija uuteen ja tehokkaampaan. Oikein käytetty tehokas uusi varaava tulisija vähentää pienhiukkaspäästöjä merkittävästi.

Tulisijojen lämmöntuottoa ja erilaisten tulisijojen hyötysuhteita tutkittiin vuonna 2014 alan toimijoiden, ympäristöministeriön ja VTT:n Tulisija&Lämpö-projektissa.

Lähde: Talotekniikka-lehti