[recent_posts num=”1″ meta=”true” thumb=”false” thumb_size=”small-post-thumbnail” category=”juuri-nyt” excerpt_count=”0″]

TUTKI JA SUUNNITTELE ENNEN KUIN RAKENNAT – VINKKEJÄ OMAKOTITALON RAKENTAJALLE

Rakennuspaikan maaperä sanelee perustamisvaihtoehdot

Onko tontillasi käynyt kaivinkone, on kaivettu kuoppaa ja kuljettaja on kertonut mielipiteensä maan laadusta: ”On kovaa maata, siihen vain pytinki pystyyn”? Ainoastaan kalliotontilla on mahdollista arvioida maaperän rakennettavuutta kaivinkoneella kaivetusta koekuopasta. Muilla rakennuspaikoilla kokoonpuristuva savikerros saattaa olla jopa kymmenen metrin syvyydellä, kaivinkoneen ulottumattomissa. Ja kokoonpuristuva kerros alkaa painua, kun yläpuolinen kuormitus lisääntyy – esimerkiksi uuden omakotitalon verran.

Pohjatutkimuksella voidaan selvittää maaperän maalajit ja niiden kerrospaksuudet ja tiiveys. Painokairauksessa kairatankoa päästetään maahan ensin painon avulla. Jos kaira ei tunkeudu pelkän painon avulla maahan, sitä kierretään. Puolikierrosten määrä/edetty 20 cm kertoo kerroksen tiiveydestä. Pienet puolikierrosmäärät kielivät löyhästä kerroksesta, jonka varaan ei tule perustaa, ja suuret (n. 100 pk/20 cm) puolikierrosmäärät tiiviistä maasta, joka mahdollisesti jo soveltuu maanvaraiseen perustamiseen. Jos vastaan tulee kokoonpuristuva savikerros, kairatanko painuu kerroksen läpi kiertämättä, 25-100 kg:n kuormituksella. Kairaukset ulotetaan niin syvään, kunnes vastaan tulee tiivis pohjamaa, eikä kairatankoa saada enää kiertämällä eikä konevoimin lyömällä syvemmälle vaan kairaus päättyy pohjamoreeniin kiviin tai kallioon – ollaan saavutettu pohja, jolle voidaan maanvaraisesti perustaa.

Toisinaan tiivis pohjamaa on lähellä maanpintaa, jolloin maanvarainen perustaminen on järkevää. Tällöin löyhät kerrokset kaivetaan pois ja täytetään perustusten alusta tarkoitukseen sopivalla kiviaineksella. Näillä lakeuksilla löyhiä kerroksia on usein paksummin, ja tiivis pohjamaa voi sijaita hyvin syvällä, jopa 20 metrissä. Tällöin massanvaihto on pois suljettu vaihtoehto ja rakennus on paras perustaa tukipaalutuksen varaan. 

 Erilaisille rakennuksille on RIL:n julkaisuissa esitetty suurimmat sallitut painumat ja painumaerot, eli kuinka paljon rakennus saa painua ilman, että aiheutuu rakenteellista vahinkoa. Rakennuttaja asettaa usein näitä tiukemmat vaatimukset painumille. Painumia voidaan arvioida vesipitoisuuteen perustuvalla painumalaskelmalla, kun kohteessa on kokoonpuristuvia savikerroksia ja kitkamaan painumalaskelmalla, kun kohteessa on löyhiä siltti- tai hiekkakerroksia. Painumalaskelmien perusteella voidaan määrittää massanvaihdon alapinnan taso ja määritellä sille tasolle sallittu pohjapaine, eli sallittu kuormitus neliömetriä kohti.

Hyvä pohjatutkimus sisältää painumalaskelmien lisäksi myös tontin pintavaaituksen. Tontin maanpinnan muotojen kartoittamisesta on paljon hyötyä maanrakennustöiden, rakennuksen korkeusaseman ja pihan suunnittelussa.

Pohjatutkimuksen teettämällä varmistat, että elämäsi kenties isoin investointi seisoo tulevaisuudessakin tukevasti paikoillaan. Maaperän laadun arviointi silmämääräisesti on mahdotonta, ellei kohteessa ole avokalliota.   

 

Pihan suunnittelun avulla säästät rahaa ja hermoja

Ammattilaisen laatima pihasuunnitelma jäsentää rakennusprojektia, auttaa hallitsemaan kustannuksia ja selkiyttää työjärjestystä. Monia asioita piha edistämiseksi voi tehdä yhtä aikaa maanrakennustöiden kanssa, kun talon pohjatöitä tehdään. Moni asia voidaan tehdä isolla koneella tässä vaiheessa. Talon ja ulkorakennuksen valmistuttua erityisesti pienellä tontilla liikkuminen ja vaikkapa multakuormien tai murskeen kuljettaminen takapihalle saattaa olla hankalaa ja mennä kottikärryhommiksi. Kallioisella tontilla voidaan louhinnat tehdä talon pohjien lisäksi alueille, joille sijoittuu pihasuunnitelman mukaan esim. upotettava poreamme tai istutettava isompi puu, jolle on varattava multatilaa. Myöhemmin louhiminen on hankalaa ja riskialtista, koska talon rakenteet saattavat vaurioitua, ja toki myös kalliimpaa.

Mutta mistä ammattilaisen tunnistaa? Pihasuunnittelija-nimikettä käyttää hyvin kirjava joukko erilaisen tutkinnon suorittaneita ihmisiä artesaanista hortonomiin. Maisemasuunnittelijat suorittavat ammattikorkeakoulun 240 op laajuisen rakennetun ympäristön hortonomin tutkinnon, saman laajuisen kuin esimerkiksi rakennusarkkitehdit ja maanmittausinsinöörit. Maisemasuunnittelijan työ koostuu monien eri asioiden yhteensovittamisesta ja huomioimisesta. Omaa projektiasi varten kannattaa etsiä ammattilaista täältä: www.maisemasuunnittelijat.fi/loyda-suunnittelija. Ammattilainen näkee tontin mahdollisuudet ja osaa hyödyntää sen parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan toiveet huomioiden. 

 Maisemasuunnittelija kannattaa kutsua apuun jo siinä vaiheessa, kun rakennuksia ollaan sijoittamassa tontille, eli ollaan laatimassa asemapiirrosta. Kannattaa ainakin pyytää suunnittelijan mielipide rakennusten sijoittelusta ja niille suunnitellusta korkeusasemasta. Mm. ilmansuunnat vaikuttavat rakennuksen sijoitteluun. Jos haluat nauttia terassilla ilta-auringosta, terassia ei kannata suunnata itään. Jos taloon on tulossa suuret ikkunat oleskelutilaan, on mietittävä, mitä niistä lopulta näkyy.

 Pihasuunnitelmia on tarjolla monen tasoisia, myös sisällöltään. Ole tarkkana, kun tilaat. Pyydä eritellyt tarjoukset, niin tiedät mitä suunnittelu sisältää, ja mitä eri osat maksavat. Hintaan ja sisältöön vaikuttaa myös se, aiotko itse rakentaa pihaa vähitellen vai teetätkö viherrakennustyön ammattilaisella. Jos tykkäät perehtyä tekemiseen itse ja sinulla on aikaa rakentaa pihaa vähitellen itse opetellen, voi suppeampi sisältöinen luonnossuunnitelma sopia sinulle. Halutessasi voit pyytää suunnittelijalta yksityiskohtaisia piirustuksia jostain tietyistä ongelmakohdista, esim. reunakiven asennuksesta. Suunnittelija hinnoittelee ja piirtää tarvittavat kuvat tilauksesta. Jos teetät pihan viherrakentajalla, kannattaa teettää suunnittelijalla yksityiskohtainen toteutussuunnitelma pinnankorkeustietoineen. Tällöin voit pyytää tarjouksia viherrakentajilta suunnitelman toteutuksesta ja saat keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Pihasuunnitelma voi sisältää mm. pihan toimintojen sijoittelun, kulkureitit, pinnan kallistukset, istutusalueet, kasvit, pintamateriaalit, leikkialueet, erilaiset pihan rakennelmat (ei rakennesuunnittelua), idean valaistuksesta, työselostuksen (työohjeet) ja tarvittavat detaljikuvat esim. kiveyksen pohjatöistä. Tarvittaessa voit tilata suunnittelijalta määrä- ja kasviluettelot, jolloin on helppo tilata oikeat määrät pihan rakentamiseen tarvittavia materiaaleja.

Omakotitalon pihasuunnitelma maksaa kohteesta ja halutusta tarkkuudesta riippuen n. 1000-5000 €, mikä on vain n. 5-10 % pihan rakennuskustannuksista. Vaikka pihan suunnittelu tuntuisi ylimääräiseltä kululta rakentamisen alkuvaiheessa, hyvä suunnitelma maksaa kuitenkin itsensä takaisin. Eniten etua siitä saadaan juuri silloin, kun ollaan ajoissa asialla. Ota rohkeasti yhteyttä alueen suunnittelijoihin ja pyydä tarjousta pihasuunnittelusta.

 

Juha Porre  |  Aluetaito Oy
www.aluetaito.fi