[recent_posts num=”1″ meta=”true” thumb=”false” thumb_size=”small-post-thumbnail” category=”juuri-nyt” excerpt_count=”0″]

Rakentamismääräyskokoelman uudistus astui voimaan 2018 alussa

Suomen rakentamismääräyskokoelmaa koskenut uudistustyö on saatu loppuun ja ympäristöministeriön vuoden 2017 lopulla antamat uudet asetukset astuivat voimaan 1.1.2018. Uudistus on merkittävä, ja sillä on pyritty ympäristöministeriön mukaan selkeyttämään sääntelyä, yhtenäistämään säädösten soveltamista ja parantamaan ennakoitavuutta. Uudistuksen tavoitteena on myös osaltaan vähentää sääntelyä, joka on ollut hallituksenkin yksi kärkihankkeista.

Uudet asetukset

Rakentamismääräyskokoelma

» Suunnittelu ja valvonta » Rakenteiden lujuus ja vakaus » Paloturvallisuus

» Terveellisyys » Käyttöturvallisuus » Esteettömyys

» Meluntorjunta ja ääniolosuhteet » Energiatehokkuus

» Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje » Asuntosuunnittelu

Vuonna 2015 annettiin jo Ympäristöministeriön asetus koskien suunnittelua ja valvontaa. Näillä korvattiin vanhat rakentamismääräyskokoelman osat A1 ja A2. Lisäksi annettiin joukko ympäristöministeriön ohjeita ko. asetusten soveltamisesta sekä rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta.

Uudistus on ollut monivaiheinen. Vuonna 2014 alkoi rakentamismääräyskokoelman B-osan uudistus, kun annettiin ympäristöministeriön asetukset koskien kantavia rakenteita ja pohjarakenteita

Vuoden 2017 loppuun mennessä annettiin uudet ympäristöministeriön asetukset, jotka korvasivat vanhoja rakentamismääräyskokoelman osia liittyen paloturvallisuuteen, terveellisyyteen, esteettömyyteen, käyttöturvallisuuteen, energiatehokkuuteen, ääniympäristöön ja asuntosuunnitteluun.

Rakentamismääräyskokoelman muutosten yhteydessä annettiin myös valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista (788/2017). Tämän on tarkoitus viedä kohti nollaenergiarakentamista.

Keskeisin uudistus muutoksessa on se, että nyt asetuksissa on esitetty ainoastaan määräysmuotoiset asiat, kun aiemmin rakentamismääräyskokoelman osat ovat sisältäneet myös soveltamisohjeita. Jatkossa ohjeita ja tietoa teknisistä ratkaisuista löytyy asetusten perustelumuistioista ja myöhemmin annettavista ympäristöministeriön ohjeista.

Uusissa asetuksissa on myös kerrottu koskevatko ne uudisrakentamista vai myös korjausrakentamista. Olemassa olevissa rakennuksissa voidaan pääsääntöisesti soveltaa niiden rakentamisen aikaisia määräyksiä. Tulkintojen tarvetta tulee mahdollisesti aiheuttamaan kuitenkin esimerkiksi asetusten soveltaminen rakennusten laajennustyöhön liittyen, mikäli rajapinnat eivät ole selkeät.

Alkuvaiheessa uusien asetusten käytössä soveltamisohjeita ja tulkintoja voi hakea ennen kaikkea asetusten perustelumuistioista. Ympäristöministeriö on julkaissut asetusten perustelumuistiot, joista keskeisimmät löydät esim. Palo-ja rakennuslainsäädäntö kirjasta (www.suomenkalenterit.fi) tai ympäristöministeriön Internet-sivuilta.

Uusissa asetuksissa korostuu suunnittelija vastuu, kun suunnittelijalla on mahdollisuus esittää asetukset täyttävä ratkaisu. Erilliset ohjeet ovat kuitenkin varmasti tarpeen, sillä asetusten sisältö on paikoin hyvin ohut verrattuna aiempaan rakentamismääräyskokoelman osaan. Erilaisia ohjeita ovat jo laatimassa, Ympäristöministeriön ohella, rakennusalan eri sidosryhmät.

Rakentamismääräyskokoelman osat ovat korvautuneet seuraavasti:

Rakentamismääräyskokoelman osa

Korvaava ympäristöministeriön asetus

A1 rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus sekä A2 rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat

Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä.

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, määräykset ja ohjeet, 2000

Ei uutta asetusta, noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain 117i §. YM ohje tulossa kesällä 2018

B-osa rakenteiden lujuus

Ympäristöministeriön asetukset koskien kantavia rakenteita ja pohjarakenteita

C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa, määräykset ja ohjeet, 1998

Ympäristöministeriön asetus rakennusten ääniympäristöstä (796/2017)

C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet 1998

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017)

C3 Rakennuksen lämmöneristys, määräykset, 2010

Ei uutta asetusta

D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet 2007

Ympäristöministeriön asetus vesi- ja viemärilaitteistoista (1047/2017)

D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet 2012

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017)

D3 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2012

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (1010/2017)

D4 LVI-piirrosmerkit, ohjeet, 1978

Ei uutta ohjetta ainakaan vielä

D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystarpeen laskenta, ohjeet, 2012

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehon tarpeen laskenta, ohjeet, 2018

D7 Kattiloiden hyötysuhdevaatimukset

Jää voimaan

E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet 2011

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017)

E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, ohjeet 2005

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017)

E3 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet 2007

Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017)

E4 Autosuojien paloturvallisuus, ohjeet 2005

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017)

E7 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus, ohjeet 2004

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017)

E8 Muuratut tulisijat, ohjeet 1985

Ei uutta asetusta, jää voimaan ohjeena sellaisenaan

E9 Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus, ohjeet 2005

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017)

F1 Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet 2005

Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä (241/2017)

F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus, määräykset ja ohjeet 2001

Ympäristöministeriön asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta (1007/2017)

G1 Asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet 2005

Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista (1008/2017)

Palo- ja rakentamislainsäädäntö –teoksessa on perinteisesti ollut keskeiset Suomen rakentamismääräyskokoelman osat, nyt uudessa 2018 painoksessa ne on korvattu uusilla asetuksilla. Vanhat rakennusmääräyskokoelman osat löytyvät vuoden 2017 kirjasta, jota on edelleen tilattavissa kirjan kustantajalta www.suomenkalenterit.fi.

Anssi Kuhlman | Turvallisuusalan tradenomi (YAMK), Insinööri (AMK), palopäällystön ko.Jätä Vastaus